Koszyk

Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

VICO SP. J. D. DANIŁOWSKI K. ZAKRZEWSKI

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanym dalej RODO, przekazujemy treść klauzul informacyjnych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy www.sklep.vico.pl, zwany dalej Sklepem.  

 

Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma
Vico Sp. J. D. Daniłowski K. Zakrzewski z siedzibą w Lublinie, przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74, kod pocztowy: 20-325, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005452, posługująca się numerem NIP: 946-19-54-067 i REGON: 430841809, zwana dalej Administratorem.

II. OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje
  o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 2. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Sklepu.
 3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne
  i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 4. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Osoby odwiedzające mogą przeglądać Sklep bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

III. CEL, PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ UPRAWNIENIA UŻYTKOWANIA

 

 1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach między innymi poprzez gromadzenie logów serwera ( na podstawie art. 6, par. 1, lit. f RODO)
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji umowy o świadczenie usług, w tym także korzystanie z dodatkowych usług jak np. ubezpieczenie sprzętu, gwarancja, kredyty ratalne czy też montaż/konfiguracja urządzeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcji
  i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • marketingu produktów lub usług, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji usług.
 2. Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta (w tym m.in. płeć, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe, opcjonalnie nazwę firmy i NIP). W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.
 3. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Użytkownikowi posiadającemu konto w Sklepie przysługuje prawo do jego usunięcia.
 5. Ubezpieczenie sprzętu za pośrednictwem naszego Sklepu lub wybranie usługi kredytu konsumenckiego – w takim przypadku przetwarzamy Twoje dane w celu rezerwacji danego urządzenia na potrzeby przyszłej sprzedaży (ubezpieczenie/kredyt muszą obejmować określone, konkretne urządzenie). Usługi ubezpieczenia, kredytu oraz gwarancji są realizowane przez podmioty zewnętrzne, przy współpracy z naszymi sklepami.

 IV. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu
  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Administrator w ramach Sklepu stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji
  o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu przez użytkowników,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i dostosowanie Sklepu do użytkownika.
 1. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Sklep oraz jego ofertę dla potrzeb Klientów przez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon czy zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom. Pliki cookies są także niezbędne do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego Sklepu.
 2. Klient za pomocą swojej przeglądarki internetowej może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, a także może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 3. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies lub wprowadzenie innych zmian
  w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Klienta może utrudnić albo uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Sklepu, w tym możliwości złożenia Zamówienia.
 4. Klient, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją jak tego dokonać należy wejść na stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej.
 5. Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZEBIEG USUWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.
 2. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, dane takie zostaną usunięte, gdy tylko okresy zachowania danych nałożone przez przepisy prawa, umowę lub postanowienia umowy przestaną uniemożliwiać dokonanie takiego usunięcia, o ile nie istnieje powód do założenia, iż takie usunięcie zagroziłoby uzasadnionym interesom oraz pod warunkiem, że takie usunięcie nie wymagałoby nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania.

VI.ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Uaktualnienia polityki prywatności zamieszczamy na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności. W celu zapewnienia, iż nasza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem email: vico@vico.pl

Dodatkowo odsyłamy do przepisów prawa normujących ochronę danych osobowych.