Masz pytania? Zadzwoń lub napisz! +48 81 744 57 00 sklep@vico.pl

0 Ulubione

Twój koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego vico.pl z dnia 01.07.2018 r.

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych przez spółkę Vico Sp.J. D.Daniłowski K.Zakrzewski z siedzibą w Lublinie, Droga Męczenników Majdanka 74, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005452, posługującą się numerem NIP 946-19-54-067 i REGON 430841809 produktów i określa warunki i zasady sprzedaży.
  2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.vico.pl zwanym dalej Kupującym, a Vico Sp. J. D.Daniłowski K.Zakrzewski, zwaną dalej Sprzedawcą.
  3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca aktywne konto klienta w sklepie internetowym www.vico.pl.
  4. Każdy Kupujący dokonujący zakupu produktów oferowanych przez za pośrednictwem strony internetowej www.vico.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.
  5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Przedmiot Sprzedaży
  1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego www.vico.pl.
  2. Zawartość serwisu internetowego oraz sklepu internetowego www.vico.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania zamówień elektronicznych. Kupujący, składający zamówienie za pośrednictwem któregokolwiek kanału internetowego, dostępnego poprzez sieć Internet, składa ofertę kupna lub zapytanie o dostępność określonego towaru. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
  3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.vico.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wyjątkiem mogą być produkty oznaczone w sklepie słowem "WYPRZEDAŻ" oraz produkty z grupy "Sprzęt poleasingowy"
  4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.vico.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena produktu nie obejmuje kosztu przesyłki/pakowania.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.vico.pl, wprowadzenia nowych produktów do sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
  6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
 • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
 • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
 • w systemie ratalnym Credit Agricole Bank Polska S.A.,
 • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.
  1. Do każdego zakupionego produktu dołączana jest faktura VAT.
 1. Realizacja zamówienia
  1. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się od telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Do tego momentu zamówienie ma status "oczekujące na akceptację" i nie jest realizowane.
  2. Przyjęcia do realizacji lub anulowanie zamówień odbywają i się w każdy dzień roboczy w godzinach 10:00 - 18:00.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku towaru w kanale dystrybucyjnym Sprzedawcy. Kupujący będzie poinformowany o tym fakcie drogą e-mailową lub telefoniczną.
  4. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową www.vico.pl. W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej: www.vico.pl.
  5. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
 • dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.vico.pl,
 • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
 • jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
  1. Po dokonaniu rejestracji Kupujący otrzyma na podany podczas rejestracji adres e-mail hasło dostępu do strony internetowej sklepu. Zalogowanie w systemie jest możliwe tylko po podaniu poprawnych: adresu email i hasła.
  2. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy Kupujący obowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
  3. Dokonując rejestracji konta użytkownika Kupujący:
 • wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie www.vico.pl i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez Sprzedawcę,
 • dokonuje akceptacji niniejszego regulaminu sklepu internetowego www.vico.pl wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową informacji o zamówieniach, płatnościach, promocjach i nowościach.
  1. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca będzie informować użytkowników o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy www.vico.pl.
  2. Kupujący dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy www.vico.pl.
  3. W celu zakupu w sklepie internetowym www.vico.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
  4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym w ciągu 72 godzin, zamówienie nie będzie realizowane i zostanie automatycznie anulowane.
 1. Dostawa
  1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.vico.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  3. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik dostaw.
  4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych.
  5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
  6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia zawartości i rozpakowania przesyłki w obecności kuriera przed potwierdzeniem odbioru przesyłki. W przypadku stwierdzenia:
 • uszkodzenia opakowania, taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę,
 • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 • niekompletności przesyłki,
 • niezgodności zawartości przesyłki z zamówionym towarem

Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku należy sporządzić z kurierem protokół reklamacji z wyszczególnieniem przyczyny odmowy odbioru lub z wyszczególnieniem przyczyny reklamacji.

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych zaleceń. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, oraz reklamacje dotyczące braków ilościowych nie będą rozpatrywane w przypadku niesporządzenia protokołu reklamacji z kurierem dostarczającym przesyłkę spisanym w momencie dostawy towaru oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni liczonym od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby firmy Sprzedawcy: 20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@vico.pl
  2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, tj. w okresie liczonym od dnia wydania Kupującemu towaru nie może dojść do:
 • mechanicznego uszkodzenia towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub
 • wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności towaru z umową
  1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14 dniowego terminu,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
  1. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia tego oświadczenia.
  2. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, nie noszącym jakichkolwiek śladów użytkowania, kompletny w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz załączoną do niego fakturą VAT.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
  4. Koszt odesłania towaru oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu odsyłanego towaru ponosi Kupujący.
  5. Niniejsze uprawnienia i obowiązki przysługują wyłącznie Kupującemu dokonującemu zakupu produktów w sklepie internetowym www.vico.pl (umowa zawarta na odległość)
  6. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego drogą telefoniczną lub internetową z opcją odbioru osobistego w salonie sprzedaży Sprzedawcy, umowa z Kupującym zawierana jest w siedzibie Sprzedawcy. Kupującemu z uwagi na tryb jej zawarcia (realizacja zamówienia i wydanie towaru w siedzibie Sprzedawcy) nie przysługuje uprawnienie do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny.
 1. Reklamacje
  1. Każdemu Kupującemu, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
  2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  3. Reklamowany towar należy odesłać na adres Serwisu: SERWIS Vico Sp.J. 20-325 Lublin, Droga Męczenników Majdanka 74.
  4. Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty doręczenia przesyłki reklamacyjnej do siedziby Sprzedawcy.
  5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek dostarczonych za pobraniem.
  6. Po rozpatrzeniu reklamacji Kupujący otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
  7. Odbiór reklamowanego sprzętu następuję wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedawcy.
  8. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o zakończeniu procedur serwisowych.
  9. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
  10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c., strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
  11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności Sprzedawcy w ramach umów zawieranych na odległość.
 1. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
  1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez www.vico.pl z siedzibą w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74.
  2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 1. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.
  1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
  2. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
 1. Spory
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Postanowienia przejściowe i końcowe
  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  2. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Kupujących zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
  4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.vico.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.

 

Szybki kontakt
Zadzwoń: +48 81 744 57 00
Napisz: sklep@vico.pl
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.