Koszyk

Vat 0%

Sprzedaż ze stawką vat 0% dla jednostek edukacyjnych

Na podstawie "Ustawy o podatku od towarów i usług" z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26, Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 535 z późn. zm.) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

a) dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo wychowawcze),
b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają wyłącznie towary wymienione w załączniku nr 8 do powyższej ustawy, tj.:

  • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery,
  • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy),
  • urządzenia komputerowe do pism Braille'a,(dla osób niewidomych i niedowidzących)

Obniżoną 0 % stawkę VAT do sprzedaży w kraju sprzętu komputerowego przeznaczonego dla szkół (w tym szkół wyższych) i przedszkoli stosuje się po spełnieniu następujących warunków:

  1. Po otrzymaniu od placówki oświatowej nabywającej sprzęt komputerowy zamówienia (w dwóch egzemplarzach)  

  2. Po otrzymaniu od zamawiającego zaświadczenia organu prowadzącego placówkę oświatową (także w dwóch egzemplarzach). Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez nabywcę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną. Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania i prowadzenia placówki oświatowej.